ARCHITECTURE AS MUSICAL INSTRUMENT

“Arkitektur som Instrument” er et initiativ og prosjekt organisert av arkitekt Gisle Nataas. Ideen og målet med prosjektet er tredelt:

  • Det å tilnærme seg sine omgivelser, her arkitektur, rom og materialer, på en annen måte enn det man pleier i hverdagen, er viktig.
  • Det å eksperimentere og la forskjellige disipliner møtes, her arkitektur og lyd, og skape noen vakre møtepunkt, er interessant, gøy og inspirerende.
  • Å jobbe med sine daglige omgivelser på en ny måte skaper positive ringvirkninger om hvordan man oppfatter og bearbeider sine omgivelser mentalt. Verkstedet kan inspirere elevene til å bli oppmerksom og bevist på rom, materialer og omgivelser og kan også inspirere til å jobbe med rommene rundt seg på en annen måte i fremtiden.

Arkitektur og lyd er spennende og et tema Nataas lenge har vært interessert i. Dette prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd gjennom Statens Kunstnerstipend/Diversestipens 2018. I November 2019 skal Nataas snakke om prosjektet på Pecha Kucha Oslo på Design og arkitektur Norge (DOGA).

Workshop 1:Tangenåsen ungdomsskole
Torsdag 27. september 2018 underviste og eksperimenterte Gisle Nataas sammen med elever fra 10. trinn på Tangenåsen ungdomsskole på Nesodden i Akershus i temaet: Arkitektur som Instrument! I workshopen tok vi i bruk arkitekturen de sitter i – altså hele skolebygningen – og testet skolen ut som et stort instrument. Stor takk til Espen Grøstad, Marlene Cappelen Wangen og Svein Håkon Henriksen fra Tangenåsen ungdomsskole som bistod under hele workshopen. Under er noen øyeblikksbilder fra workshopen. Alle foto er tatt av fotograf Haakon M. Harriss.

Fra venstre: Svein Håkon Henriksen, Marlene Cappelen Wangen og Espen Grøstad fra Tangenåsen ungdomsskole som bistod under hele workshopen og Gisle Nataas.