3,80 FT CITIES

Prosjektet er en utforskning av metoder for arkitekturfotografering – fotografiske fortellinger om mennesker, arkitektur og byen. Gjennom gode visuelle fortellinger om sammenhenger mellom arkitektur og mennesker, mener jeg det kan bygges opp en respektfull bevissthet og forståelse om hvor viktig arkitektur er som verktøy. Målet i prosjektet er at både arkitekturen, menneskene i den og kvalitetene prosjektet har oppnådd, tydeliggjøres i bildene som skal representere prosjektet.

God arkitektur gjør stor forskjell for enkeltmennesker, grupper av mennesker, bydeler og til tider for en hel nasjon. Arkitekturfotografering i dag er ofte begrenset til å fotografere nyoppførte byggverk gjennom seg selv som bygg, form og materialitet. Representasjonen av arkitektur innskrenkes ofte til å handle om de visuelle og materialmessige kvalitetene i prosjektet som kan redusere forståelsen og viktigheten av arkitektur. Det er viktig å utforske  meningsfulle metoder å fotografere og formidle arkitektur på.
[ongoing project].