PROTECTING ROOF AND CULTURE SCENE OVER THE THE MILL AT LOSBYELVA

Vasshjulet i Losby, fra 1864, er et av de viktigste kulturminnene i Lørenskog og modell for kommunen sitt kommunevåpen. De nye programmene er konseptuelt delt i to: Vernetaket og dens konstruksjon – LUFTEN. Scenen, paviljong, landskapsamfiet og amfitrappen mot Losbyelva- BAKKEN. Den konseptuelle tilnærmingen til prosjektet kan lett beskrives i et tverrsnitt av landskapet det ligger i, hvor to skogkledde dalsider møtes i elveløpet. Prosjektet er en fortsettelse av dette skoglandskapet. Tre abstraherte trær (konstruksjonen til taket) avslutter skogen mot elven og føyer seg inn med det store landskapet rundt. Konstruksjonen blir skogens avslutning mot Losbyelva. Oppå de tre trekronene legges det nye vernetaket. De tre ’’trekronene” bærer et visuelt lett og svevende tak. Taket ligger i samme høyde som taket til den historiske oppgangsagen, og vil gjenskape et romlig forhold til landskapet rundt seg som historisk alltid har vært der. Fra en trapp i nordenden av taket går man opp til det langstrakte ”trekronerommet” oppe i mønen av taket. Fra her kan man oppleve kulturminnet og landskapet ovenifra. Det langstrakte svakt blå ”trekronerommet” er en fortolkning av den historiske vannrenna som også var det viktigste koblingspunktet mellom vasshjulet og det store landskapet rundt.