LOW FREQUENCY CITY

“LOW FREQUENCY CITY”
Morten Andersen (fotograf) og Gisle Nataas (arkitekt) beskriver i denne utstillingen små urbane samtidsøyeblikk. Utstillingen inneholder 122 lange og korte utdrag fra ulike byer presentert gjennom 22 svart/hvit fotografier og 19 lydkilder. Fotoene er visuelle øyeblikk, nedtegnet med lys på 35 mm negativer. Lydprojeseringene har utgangspunkt i råopptak fra ulike byer – alle opptak fra byrom beliggende i overgangen mellom den kultiverte byveven og havet. Utstillingens lyd og bilder viser både det mørke og lyse sidene ved en by. Arbeidene inneholder det lavfrekvente og upolerte, piksler og støy. Mennesker dukker opp som lyse punkter, stemmer og skikkelser i begges arbeider.

Lydinnstalasjonene i de tre rommene har fått titlene «Approach» i rom 1, «Border» i rom 2 og «Crossing» i rom 3.

Gisle Nataas jobber i denne utstillingen med lyd, flerkanals projisering, med flere lydkilder som projiseres både hver for seg og samtidig ut i de tre utstillingsrommene. De tre verkene har fått titlene «Approach» i rom 1, «Border» i rom 2 og «Crossing» i rom 3. Lyd fra de tre verkene går i hverandre i overgangen fra rom til rom, som i en virkelig bysituasjon. Nye fiktive byvirkeligheter og skapes.

De tilfeldige møtepunktene mellom lydene er dyrket videre med ulik lengde på de tre verkene. 10, 11, 15,35 og 13,40 minutter. Med ulik lengde med verk som går i loop skapes nye og uforutsigbare møter mellom lydfragmentene i hele utstillingsperioden. Publikum utfordres til å finne sine egne lydbilder i sin vandring gjennom utstillingen, en refleksjon rundt byrom og virkelighet.

Lydbildet som oppleves avhenger av den fysiske vandringen gjennom lydlandskapet, hvor publikum kan velge å stoppe opp – legger seg ned – å sanse. Publikum inviteres til å bruke tiden i utstillingen til meditasjon og ro. Det er lagt til rette for at publikum kan bevege seg fritt og til å stoppe opp. Det er lagt opp til for at publikum kan stoppe opp, særlig i rom 3, for å lytte til møter mellom flere lydkilder over tid.

Morten Andersen. Sort/hvit fotografiene er blant annet fra Morten Andersens sin klassiske bok ”Fast City” som ble publisert i 1999 og “Days of Night fra 2003“. Boken ”Fast City” markerte et skille i norsk fotografi, da den introduserte et nytt bildespråk innen fotobok som sjanger, ikke bare i Norge men også internasjonalt. I 2019 lanserte Forlaget Fotografi en nyutgivelse av boken i forbindelse med bokens 20-års-jubileum.

Tittelen “Fast City” viser ikke bare til en tilstand av uro og rastløshet, men også til en fotografisk stil preget av bevegelse og dynamikk. Boken er en personlig reise gjennom byen, hvor fotografiene også viser hvordan Oslo så ut på tampen av forrige millennium.  I dag, 20 år senere, ser hvordan dokumentarfotografiet nettopp har beveget seg mot et slikt subjektivt uttrykk. Andersen er i dag representert av Buer Gallery, Oslo.

Photo: Haakon Harriss
Photo: Haakon Harriss
Photo: Gisle Nataas
Gisle Nataas & Morten Andersen. Photo: Haakon Harriss
Video by Tore Rygh

Project data:

  • Title: “LOW FREQUENCY CITY”
  • Solo exhibition at Kunsthallen Nesoddparken, Nesoddtangen.
  • Artist: Gisle Nataas and Morten Andersen.
  • Exhibition period: February – March 2021.
  • Invitation from curator Marianne Gathe.
  • Credit to Stian Kristensen for fantastic technical support, Erik Johan Worsøe Eriksen and Bente Leiknes Thorsen for constructive artistic criticism.