HUDIKSVALL BATH

 

Intentionen i projektet är att skapa ett badhus och ett parkområde som samspelar optimalt tillsammans genom de kvaliteter som redan finns där. Intentionen är att skapa en samlad dynamisk relation mellan badhuset, parken och havet. Projektet leker med niveåer och övergångar. Man kan i det offentliga parkrummet både komma upp i luften, där taket till byggnaden är en naturlig del av parken med vid utsikt över havet, och helt ned till havsytan, där man på tidsvattenstrappen kan sitta med benen i vattnet.