about

intention
CV Gisle Nataas [download]

 

 

 

 

INTENTION

NATAAS [arkitektur]
er et ungt arkitektstudio med base i Oslo, Norway.
NATAAS [arkitektur] jobber intuitivt og entusiastisk med problemstillinger
som omhandler og går på tvers av arkitektur.

NATAAS [arkitektur] arbeider hovedsaklig med konkurranser og
undervisning. Flere stipendreiser har gitt muligheten til å jobbe
med arkitektur, og å jobbe med selve den prosessuelle tilnærmingen
til arkitekturen. Noe som har ført med seg et sosialt, faglig nettverk.
Nettverket har gitt mulighet til å samarbeide med dyktige medspillere
flere steder i Europa (København, Venezia, Reykjavik, Roma), hvor
enkle regler har blir satt opp som base for de forskjellige
arbeidsprosessene.

NATAAS [arkitektur] tror på det intuitive, det poetiske, på lyset og
på det urbane landskap/byen. Arbeidsmetoden/ prosjektene blir
til i møtepunket mellom ordet, skissen, teknologien og verkstedet.

GISLE NATAAS er utdannet sivilarkitekt fra Bergen Arkitektskole (Norge)
og Kunstakademiets Arkitektskole i København (Danmark). Mai 2004,
fikk Gisle Nataas utdelt prisen "årets BAS arkitekt" på Bergen arkitekt skole
sitt årlige Oskar Hansen symposium. Prisen utdeles hvert år til en
arkitekt utdannet ved Bergen Arkitekt Skole som skolen mener har
utmerket seg i løpet av året som har gått.
___


INTENTION [English]

NATAAS [arkitektur] is a young studio based in Oslo, Norway.
NATAAS [arkitektur] works mainly with competitons and teaching.
Several scholarships have given an opportunity to work with architecture,
as well as the process involved in approaching architecture. This
is something which has created a social and professional network.
This network has made it possible to work with excellent partners
all over Europe (Copenhagen, Venice, Reykjavik, Rome), where simple
guidelines function as rules in the process of working.

NATAAS [arkitektur] believes in the intuitive, the poetical, the light
and the urban landscape/city. Work methods/projects are created in the
meeting between words, drafts, technology and the workplace.
___

 

 

 

 

_